Stacja dokująco-drukująca Kodak EasyShare G610 — Podręcznik użytkownika


Spis treści > Współpraca stacji dokująco-drukującej z komputerem > Przesyłanie zdjęć z cyfrowego aparatu fotograficznego

5 Współpraca stacji dokująco-drukującej z komputerem

Przesyłanie zdjęć z cyfrowego aparatu fotograficznego

  1. Oprogramowanie Kodak EasyShare musi być zainstalowane (patrz Instalacja oprogramowania), a stacja dokująco-drukująca podłączona do komputera (patrz Podłączanie do komputera).

  2. Umieść aparat fotograficzny na stacji dokująco-drukującej (patrz Dokowanie aparatu i ładowanie akumulatorów).

  3. Naciśnij przycisk przesyłania stacji dokująco-drukującej.

    Na komputerze zostanie uruchomione oprogramowanie Kodak EasyShare, a kontrolka przesyłania na stacji dokująco-drukującej zacznie migać na zielono.

  4. Za pomocą programu Kodak EasyShare prześlij zdjęcia z aparatu do komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kodak EasyShare.

    UWAGA: W trakcie przesyłania zdjęć miga kontrolka przesyłania. Kontrolka przesyłania będzie migać tak długo, jak długo połączenie będzie dostępne, lub do momentu zakończenia połączenia w komputerze.

    UWAGA: Jeśli zostało zainstalowane dostarczone oprogramowanie, naciśnięcie przycisku przesyłania powoduje utworzenie w systemie operacyjnym napędu zadokowanego cyfrowego aparatu fotograficznego. Widoczne w systemie nowe napędy umożliwiają przeglądanie, kopiowanie i usuwanie plików oraz zarządzanie nimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji komputera.Poprzedni Następny