Elektroniczna ramka KODAK PULSE — Pełny podręcznik użytkownika


Spis treści > Czynności wstępne > Zabezpieczenia, WPS, bez rozgłaszania i inne specjalne cechy sieci

1 Czynności wstępne

Zabezpieczenia, WPS, bez rozgłaszania i inne specjalne cechy sieci

Sieć jest zabezpieczona

Jeśli sieć jest zabezpieczona (wymaga kodu zabezpieczającego lub hasła i jest oznaczona ikoną kłódki), po naciśnięciu sieci pojawi się klawiatura ekranowa (Podłączanie z użyciem kreatora konfiguracji sieci).


  1. Gdy pojawi się monit, użyj klawiatury ekranowej i wpisz kod zabezpieczający (hasło) sieci.

UWAGA: W kodach zabezpieczających mogą być rozróżniane wielkie i małe litery.

  • Naciśnij , aby przełączyć między wielkimi i małymi literami. Klawiatura jest domyślnie ustawiona na małe litery.

  • Naciśnij przycisk , aby wprowadzić cyfry i znaki specjalne.

    Jeśli nie znasz kodu zabezpieczającego, zapytaj o niego osobę, która konfigurowała Twoją sieć.

    Elektroniczna ramka wyszuka sieć bezprzewodową. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony komunikat.

  2. Po zakończeniu naciśnij OK.

  3. Przejdź do czynności opisanych w części Aktywacja ramki — www.kodakpulse.com, aby dokończyć konfigurację.

Funkcja WPS (WI-FI Protected Setup)

Jeśli router obsługuje funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup), po wybraniu sieci pojawi się ekran WPS (Podłączanie z użyciem kreatora konfiguracji sieci).

  1. Naciśnij przycisk WPS na routerze, aby automatycznie połączyć się z siecią bezprzewodową.

  2. Jeśli sieć jest zabezpieczona, naciśnij Podaj kod zabezpieczający, a następnie wprowadź kod zabezpieczający sieci. Jeśli nie znasz kodu zabezpieczającego, zapytaj o niego osobę, która konfigurowała Twoją sieć.

  3. Jeśli sieć wymaga kodu PIN, naciśnij Zaawansowany kod PIN i wprowadź kod PIN. Kod PIN można zwykle znaleźć na routerze. Jeśli nie znasz kodu PIN, zapytaj o niego osobę, która konfigurowała Twoją sieć.

  4. Przejdź do czynności opisanych w części Aktywacja ramki — www.kodakpulse.com, aby dokończyć konfigurację.

Sieć bezprzewodowa nie została wyświetlona po przeszukaniu sieci

Jeśli Twoja sieć bezprzewodowa nie została wyświetlona po przeszukaniu sieci (Podłączanie z użyciem kreatora konfiguracji sieci), wypróbuj następujące rozwiązania:


  1. Przybliż elektroniczną ramkę do routera, a następnie dotknij opcji Odśwież .

  2. Jeśli sieć bezprzewodowa ciągle nie jest wyświetlana, nazwa sieci (SSID) może nie być rozsyłana. Aby wprowadzić ją ręcznie, naciśnij Bez rozgłasz. .

Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

  3. Wpisz SSID (czyli nazwę sieci). Jeśli nie znasz identyfikatora SSID, zapytaj o niego osobę, która konfigurowała Twoją sieć.

UWAGA: W SSID są rozróżniane wielkie i małe litery.

Jeśli sieć jest zabezpieczona, po wyświetleniu monitu wprowadź kod zabezpieczający sieci.

UWAGA: W kodach zabezpieczających mogą być rozróżniane wielkie i małe litery.

  4. Po zakończeniu naciśnij OK.

  5. Przejdź do czynności opisanych w części Aktywacja ramki — www.kodakpulse.com, aby dokończyć konfigurację.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej w innym momencie

Jeśli podczas pierwszego włączenia ramki elektronicznej wybrałeś obejście konfiguracji sieci, możesz podłączyć się do sieci bezprzewodowej w innym momencie — wystarczy ponownie uruchomić kreator.


  1. Naciśnij przycisk sprawdzania stanu z tyłu ramki elektronicznej.


  2. Po zakończeniu sprawdzania stanu sieci naciśnij Sieć na ekranie dotykowym.

UWAGA: Możesz także nacisnąć opcję Napraw (jeśli jest wyświetlana) i wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.


  3. Naciśnij Kreator konfiguracji sieci.


  4. Wróć do punktu 1 (naciśnij Start) w części Podłączanie z użyciem kreatora konfiguracji sieci.

UWAGA: Jeśli inna osoba skonfigurowała wcześniej ramkę elektroniczną, na ekranie może być wyświetlana mniejsza liczba kroków.Poprzedni Następny