Aparat fotograficzny KODAK EASYSHARE TOUCH / M5370 — Pełny podręcznik użytkownika


Spis treści > Fotografowanie i filmowanie > Korzystanie z trybu Program

2 Fotografowanie i filmowanie

Korzystanie z trybu Program

Tryb Program (jeden z programów tematycznych) umożliwia dostęp do największej liczby ustawień.

  1. Dotknij , a następnie dotknij opcji Programy tematyczne.

  2. Dotknij opcji Program.

UWAGA: Ustawienia zmieniane w trybie Program dotyczą tylko zdjęć wykonywanych w tym trybie. Użyj opcji Przywróć ustaw. aparatu ( ), aby przywrócić ustawienia domyślne trybu Program.

Zmiana ustawień trybu Program

W trybie programów tematycznych dotknij żądanego ustawienia. Następnie zmień jego wartość.

Korzystanie z kompensacji ekspozycji do ustawiania jasności zdjęcia

W trybach Program i Panorama można regulować kompensację ekspozycji przed wykonaniem zdjęć, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność zdjęć. Regulować można tylko pierwsze zdjęcie w trybie Panorama — po czym wybrane ustawienie zostaje zastosowane do pozostałych zdjęć.

  1. Dotknij ikony kompensacji ekspozycji, aby uzyskać dostęp do ustawienia kompensacji ekspozycji.

  2. Przeciągnij suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć kompensację ekspozycji.

    Obraz na wyświetlaczu stanie się jaśniejszy lub ciemniejszy.  3. Wykonaj zdjęcie po ustawieniu poziomu kompensacji ekspozycji.Poprzedni Następny